I Ching: wprowadzenie do chińskiej Księgi Przemian

28 stycznia 2016

Księga Przemian jest niewątpliwie jednym z najstarszych i najbardziej wpływowych dzieł światowej literatury. Jej autorstwo przypisywane jest Fu Hsi, mitycznemu pierwszemu władcy Chin (..)